Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nghĩa tân


CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐƯƠNG ĐẠI

Mã số thuế: 0601161548
Người đại diện: NguyễN Thị LiễU
Nhà riêng ông Vũ Đình Khánh, Đội 7, Đường 55, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TRANG SỨC ĐÌNH KHIẾT

Mã số thuế: 0601036346
Người đại diện: Vũ Đình Khánh
Đội 7, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG HOÀNG TÙNG

Mã số thuế: 0601037237
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu
Xóm 2, đội 7, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU 8626

Mã số thuế: 0601136527
Người đại diện: Trần Mạnh Phú
Xóm 3 đội 5, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI PHÁT

Mã số thuế: 0601149526
Người đại diện: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Đội 5, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂN BÌNH

Mã số thuế: 0601157301
Người đại diện: Đỗ Mạnh Bường
Đội 1, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐẠI TRANG

Mã số thuế: 0601036875
Người đại diện: Phạm Văn Đại
Đội 1, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TIẾN THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0601159330
Người đại diện: Trần Văn Tiến
Đội 8, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 0601143281
Người đại diện: Trần Ngọc Phúc
Đội 1, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁM CHỮA BỆNH ĐỨC LƯƠNG

Mã số thuế: 0601109072
Người đại diện: Vũ Thị Hà
Xóm 5, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VINH KHIẾU

Mã số thuế: 0601158802
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Trang
Đội 7, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH CÔNG

Mã số thuế: 0601120069
Người đại diện: Phan Hữu Công
Đội 5, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỨC TRỌNG

Mã số thuế: 0601075190
Người đại diện: Vũ Đức Trọng
Đội 1, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG B NGHĨA HƯNG

Mã số thuế: 0600654741
Người đại diện:
Xã Nghĩa Tân - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGHĨA TÂN

Mã số thuế: 0600659764
Người đại diện: Phạm Thị Chung
Xã Nghĩa Tân - Xã Nghĩa Tân - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NGHĨA TÂN

Mã số thuế: 0600648297
Người đại diện: Phạm Văn Nam
Xã Nghĩa Tân - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGHĨA TÂN

Mã số thuế: 0600647945
Người đại diện: Nguyễn Thị Châu
Xã Nghĩa Tân - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NGHĨA TÂN

Mã số thuế: 0600651349
Người đại diện: Vũ Văn Tuế
xã Nghĩa Tân - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG TƯƠI

Mã số thuế: 0600830813
Người đại diện: Đỗ Tiến Dũng
Xóm 8, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG SƠN

Mã số thuế: 0600403473
Người đại diện: Đinh Văn Đoài
Nhà ông Đinh Văn Đoài - Xóm 3 - Đội 5, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC LÃM

Mã số thuế: 0600690115
Người đại diện: Phạm Văn Lãm
Đội 1, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TUYẾN NGỌC

Mã số thuế: 0600328434
Người đại diện: Trần Văn Tuyến
Đội 8, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam