Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nghĩa phúc


CÔNG TY TNHH THUỶ HẢI SẢN ĐÌNH QUANG

Mã số thuế: 0600388352
Người đại diện: Nguyễn Văn Thắng
Khu 8, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC QUỐC BẢO

Mã số thuế: 0601036184
Người đại diện: Phạm Quốc Bảo
Khu 8, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TRANG SỨC NAM TIẾN

Mã số thuế: 0601036378
Người đại diện: Trần Ngọc Chiến
Khu 8, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐỨC PHƯƠNG

Mã số thuế: 0601043488
Người đại diện: Phạm Văn Thế
Khu 8, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỦY SẢN CAO MINH

Mã số thuế: 0601114227
Người đại diện: Đỗ Văn Kiên
Xóm 8, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ MY

Mã số thuế: 0601124507
Người đại diện: Trần Văn Kiều
Số 77 khu 8, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẢI SẢN QUÝ HẢI

Mã số thuế: 0601160061
Người đại diện: Nguyễn Thị Hà
Bãi Quần Vinh II, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NAM TRUNG HỒNG

Mã số thuế: 0601008109
Người đại diện: Nguyễn Minh Hồng
Xóm 2, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA PHÚC

Mã số thuế: 0600654727
Người đại diện:
Xóm 3, xã Nghĩa Phúc - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG XÃ NGHĨA PHÚC

Mã số thuế: 0600676569
Người đại diện:
Xã Nghĩa Phúc - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NGHĨA PHÚC

Mã số thuế: 0600648314
Người đại diện: Phạm Văn Tiến
Xã Nghĩa Phúc - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGHĨA PHÚC

Mã số thuế: 0600647818
Người đại diện: Trịnh Văn Hời
Xã Nghĩa Phúc - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY TNHH MẠNH THUẬN

Mã số thuế: 0600912696
Người đại diện: Nguyễn Thị Thuận
Xóm 3, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH LẬP THÀNH

Mã số thuế: 0600662090
Người đại diện: Vũ Thị Tố Anh
Khu 8, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊM DẦN

Mã số thuế: 0600592823
Người đại diện: Trần Văn Kiêm
Khu 8, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DNTN PHẠM QUANG TUYNH

Mã số thuế: 0600057086
Người đại diện: Phạm Văn Tuynh
Khu 8 - Xã Nghĩa phúc - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định