Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nghĩa phú


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ VUI CHƠI GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0600985630
Người đại diện: Đoàn Thị Lụa
Xóm 4, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUANG VINH

Mã số thuế: 0601136654
Người đại diện: Lại Văn Trạm
Xóm 11, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT NAM PHONG

Mã số thuế: 0601158062
Người đại diện: Trần Duy Khâm
Xóm 13, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC TRUNG

Mã số thuế: 0600979676
Người đại diện: Nguyễn Văn Chắn
Xóm 7 Hồng Kỳ, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THẾ PHƯƠNG

Mã số thuế: 0601118253
Người đại diện: Trần Công Chánh
Xóm 13, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SAN THỤC

Mã số thuế: 0600346419
Người đại diện: Vũ Thị Thục
Đội 5 thôn Giáo dục, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

TRƯỜNG TIỂU HỌC B XÃ NGHĨA PHÚ

Mã số thuế: 0600647871
Người đại diện: Nguyễn Văn Hiện
Xã Nghĩa Phú - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC A XÃ NGHĨA PHÚ

Mã số thuế: 0600647952
Người đại diện: Đỗ Hồng Vũ
Xã Nghĩa Phú - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH HUY

Mã số thuế: 0600444399
Người đại diện: Nguyễn Văn Đông
Nhà ông Nguyễn Văn Đông, xóm 12, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ NGHĨA PHÚ

Mã số thuế: 0600148632
Người đại diện:
xã Nghĩa Phú - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định