Mã số thuế các công ty tại xã nghĩa lợi


CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THẮNG LỢI

Mã số thuế: 0601043833
Người đại diện: Phạm Văn Thế
Xóm Ngọc Tỉnh, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0601162189
Người đại diện: Phan Thị Hạnh
Đội 11, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

VŨ VĂN TUÝ

Mã số thuế: 0600272830
Người đại diện: Vũ Văn Tuý
Đội 4, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGHĨA LỢI

Mã số thuế: 0600651557
Người đại diện: Đỗ Hồng Duy
xã Nghĩa Lợi - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG XÃ NGHĨA LỢI

Mã số thuế: 0600651638
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc
xã Nghĩa Lợi - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA LỢI

Mã số thuế: 0600661925
Người đại diện:
Xã Nghĩa Lợi - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NGHĨA LỢI

Mã số thuế: 0600648240
Người đại diện: Hopàng Văn Viễn
Xã Nghĩa Lợi - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VÀ DU LỊCH RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0102541470
Người đại diện: Đinh Xuân Đạm
Km 49 + 50, tỉnh lộ 55, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHỆ ĐIỆN TÍN

Mã số thuế: 0600644905
Người đại diện: Nguyễn Văn Tín
Số 102 Tân Bình, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỨC LONG

Mã số thuế: 0600337319
Người đại diện: Trần Thị Hằng
Xóm Ngọc Tỉnh, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam