Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nghĩa hồng


CÔNG TY TNHH THÀNH CÁT ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 0601178566
Người đại diện: Nguyễn Minh Hoàn
Đội 8, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MAY NAEEN VINA

Mã số thuế: 0601177386
Người đại diện: Vũ Thị Loan
Đội 14, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT MẶT TRỜI

Mã số thuế: 0107448348-001
Người đại diện: Phạm Thị Ly
Đội 2, xóm Hồng Thái, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN HÀNG HẢI VIỆT LONG

Mã số thuế: 0600665038
Người đại diện: Lại Văn Quang
Đội 2, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THÀNH ĐỨC

Mã số thuế: 0600772914
Người đại diện: Trần Văn Thuyết
Đội 12, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHUYÊN SAO VIỆT

Mã số thuế: 0601038583
Người đại diện: Phạm Văn Chuyên
Đội 2 thôn Thái Học, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC XUÂN KẾT

Mã số thuế: 0601110688
Người đại diện: Phạm Thị Hương
Đội 2, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẢO LÂM

Mã số thuế: 0601116665
Người đại diện: Trần Thành Sơn
Đội 2, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH NHUNG TUẤN

Mã số thuế: 0601164725
Người đại diện: Trần Thị Nhung
Thôn 1, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÌNH VƯỢNG

Mã số thuế: 0600993007
Người đại diện: Trần Văn Đình
Đội 16, thôn Đồng Quỹ, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH BUFATEK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106505152
Người đại diện: Trần Thị Len
Xóm Đô Lương, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DNTN XĂNG DẦU DUY PHÚC

Mã số thuế: 0600341925
Người đại diện: Nguyễn Thế Hà
Xã Nghĩa Hồng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

DNTN BÀO SÁNG

Mã số thuế: 0600341749
Người đại diện: Hoàng Văn Bào
Đội 1 - Xã Nghĩa Hồng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG XÃ NGHĨA HỒNG

Mã số thuế: 0600669794
Người đại diện:
Đội 8, thôn Xóm Võ - Xã Nghĩa Hồng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NGHĨA HỒNG

Mã số thuế: 0600648272
Người đại diện: Trần Thị Lạc
Xã Nghĩa Hồng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC A XÃ NGHĨA HỒNG

Mã số thuế: 0600647769
Người đại diện: Ngô Thị Sen
Xã Nghĩa Hồng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC B XÃ NGHĨA HỒNG

Mã số thuế: 0600647832
Người đại diện: Trần Duy Hưng
Xã Nghĩa Hồng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 0600348053
Người đại diện: Trần Văn Bình
Đội 2, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TOÀN KHIÊM

Mã số thuế: 0600344891
Người đại diện: Vũ Văn Phương
Xóm cầu 50 đội 1, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGHĨA HỒNG

Mã số thuế: 0600024612
Người đại diện: Vũ hoài Nam
Xã, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN PHÚ PHƯƠNG

Mã số thuế: 0600343150
Người đại diện: Vũ Văn Phong
., Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ NGHĨA HỒNG

Mã số thuế: 0600148618
Người đại diện:
xã Nghĩa Hồng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định