Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nghĩa hải


CÔNG TY TNHH MAY NGHĨA HẢI

Mã số thuế: 0601183936
Người đại diện: Trần Văn Dũng
Đội 3, HTX Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ MINH HUY

Mã số thuế: 0601181512
Người đại diện: Cao Minh Hưu
Đội 4 Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TRE NAM

Mã số thuế: 0601180371
Người đại diện: Trần Văn Trang
Đội 4 Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐÌNH CHỈNH

Mã số thuế: 0601175572
Người đại diện: Mai Văn Chỉnh
Đội 4 HTX Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

NGUYỄN VĂN HƯNG

Mã số thuế: 0600360741
Người đại diện: Nguyễn Thị Hoa
Nghĩa Hải - Xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THÚY

Mã số thuế: 0600993247
Người đại diện: Đinh Văn Hiện
Chợ Điếm, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÌNH KHÁNH

Mã số thuế: 0601038907
Người đại diện: Trần Văn Khánh
Đội 1 Ngọc Lâm, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯỢNG HẢI ANH

Mã số thuế: 0601073193
Người đại diện: Đinh Văn Thịnh
Đội 1 Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠT TIẾN

Mã số thuế: 0601114724
Người đại diện: Trần Quốc Tuấn
Đội 2 Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TUYÊN THO

Mã số thuế: 0601115767
Người đại diện: Lại Thế Tuyên
Đội 7, Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HỒNG NHUNG

Mã số thuế: 0601123084
Người đại diện: Vũ Văn Lịch
Đội 3, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỈNH NGOAN

Mã số thuế: 0601135805
Người đại diện: Trần Văn Thỉnh
Đội 2 - Ngọc Lâm, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TRANG SỨC NGỌC SƠN

Mã số thuế: 0600993423
Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn
Đội 5 Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC VIÊN

Mã số thuế: 0601047732
Người đại diện: Nguyễn Văn Viên
Đội 3 Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MIỀN BIỂN

Mã số thuế: 0601038914
Người đại diện: Vũ Văn Mão
Đội 7 Nam Hải , Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾN MAI

Mã số thuế: 0601138355
Người đại diện: Nguyễn Đức Tiến
Đội 6, HTX Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DUY HƯNG MOBILE

Mã số thuế: 0601139567
Người đại diện: Trần Thị Hạt
Đội 1 - Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGỌC HÂN

Mã số thuế: 0600992726
Người đại diện: Nguyễn Văn Hiến
Đội 3, Hợp tác xã Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẦN TĨNH

Mã số thuế: 0601119497
Người đại diện: Trần Văn Tĩnh
Đội 5 Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HẢI THẮNG

Mã số thuế: 0601121513
Người đại diện: Trần Ngọc Việt
Đội 3, Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ANH NGÂN

Mã số thuế: 0600337728
Người đại diện: Trần Thị Hoài
Đội 1 - HTX Nam Hải - xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

DNTN THẾ HẰNG

Mã số thuế: 0600341731
Người đại diện: Phạm Văn Thế
Đội 4 - Xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN QUANG

Mã số thuế: 0600436856
Người đại diện: Lại Văn Quang
Thôn Ngọc Lâm - xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NGHĨA HẢI

Mã số thuế: 0600648307
Người đại diện: Trần Văn Thụ
Xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG XÃ NGHĨA HẢI

Mã số thuế: 0600652198
Người đại diện:
Xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định