Mã số thuế các công ty tại xã nghĩa đồng


CÔNG TY TNHH PT 399

Mã số thuế: 0601140932
Người đại diện: Phạm Văn Tuyển
Thôn Cốc Thành, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NGHĨA ĐỒNG

Mã số thuế: 0600648265
Người đại diện: Trần Thị Lạc
Xã Nghĩa Đồng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGHĨA ĐỒNG

Mã số thuế: 0600647938
Người đại diện: Trần Văn Nam
Xã Nghĩa Đồng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG XÃ NGHĨA ĐỒNG

Mã số thuế: 0600647688
Người đại diện: Dương Thị Mùi
Xã Nghĩa Đồng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY LẮP NGHĨA HƯNG

Mã số thuế: 0600326807
Người đại diện: Vũ Thị Mai Sen
Thôn Đông Lĩnh, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VLXD NGHĨA HƯNG

Mã số thuế: 0600021788
Người đại diện: Vũ Đình Huyên
Xã Nghĩa Đồng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA ĐỒNG

Mã số thuế: 0600148537
Người đại diện:
Xã Nghĩa Đồng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định