Mã số thuế các công ty tại xã nam tiến


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG VIỆT

Mã số thuế: 0600967825
Người đại diện: Trần Thanh Tùng
Thôn Nam Trực, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH CẢNH

Mã số thuế: 0601035374
Người đại diện: Lê Thanh Cảnh
Thôn Nam Trực, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA LONG

Mã số thuế: 0601044139
Người đại diện: Nguyễn Gia Long
Thôn Nam Trực, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VIỆT HÀ

Mã số thuế: 0601135555
Người đại diện: Phan Minh Đồng
Thôn An Nông, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ THÔNG MINH XANH NHẬT BẢN HTKA

Mã số thuế: 0601158295
Người đại diện: Đỗ Văn Tam
Xóm Thống Nhất, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH LÝ

Mã số thuế: 0601035222
Người đại diện: Đỗ Văn Lý
Đồng Quỹ, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NGỌC MINH

Mã số thuế: 0601139609
Người đại diện: Lê Quang Hiển
Thôn Nam Trực, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI MINH

Mã số thuế: 0601110991
Người đại diện: Nguyễn Viết Lượng
Thôn Đồng Quỹ, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIẾN NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601073059
Người đại diện: Đặng Ngọc Kha
Thôn Cổ Giả, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 0601032912
Người đại diện: Hoàng Văn Khiết
Thôn Nam Trực, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

DNTN XĂNG DẦU NAM TIẾN

Mã số thuế: 0600146265
Người đại diện: Tạ Mạnh Tuấn
Thôn Cổ Gia, Xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định

UBND XÃ NAM TIẾN

Mã số thuế: 0600147357
Người đại diện: Ngô Văn Nho
UBND Xã Nam Tiến - Xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định

DNTN THÀNH NGÂN

Mã số thuế: 0600334967
Người đại diện: Lê Văn Thành
Đội 26 Thôn Lạc Chính - Xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định

BAN QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN AN NÔNG

Mã số thuế: 0600170162
Người đại diện: Phạm Trọng Thưởng
Nam Tiến Nam Trực - Xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định

TRƯỜNG PTTH NGUYỄN DU

Mã số thuế: 0600258547
Người đại diện: Nguyễn Văn Điện
Xã Nam Tiến - Xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định

TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG MA TUÝ NAM TRỰC

Mã số thuế: 0600345207
Người đại diện: Nguyễn Văn Bang
Thôn An Nông - Xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định

DNTN XĂNG DẦU NAM TIẾN

Mã số thuế: 0600381822
Người đại diện: Tạ Mạnh Tuấn
Thôn Cổ Gia, xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀ ANH

Mã số thuế: 0600415278
Người đại diện: Đỗ Đức Dũng
Thôn Đồng Quỳ - xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON NAM TIẾN

Mã số thuế: 0600676505
Người đại diện:
Thôn Thạch Cầu, xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON NAM SƠN

Mã số thuế: 0600676495
Người đại diện:
Thôn Nam Trực, xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TIẾN

Mã số thuế: 0600619384
Người đại diện: Đỗ Thị Chúc
xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN

Mã số thuế: 0600619560
Người đại diện: Nguyễn Tiến Ngọc
Xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NƯỚC SINH HOẠT XÃ NAM TIẾN

Mã số thuế: 0600736176
Người đại diện: Lê Huy Quang
Thôn An Nông - Xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định

HTX NÔNG NGHIỆP NAM SƠN

Mã số thuế: 0600259565
Người đại diện: Lê Công Toàn
Nam Tiến - Xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định

HTX NÔNG NGHIỆP ĐỒNG QUỸ

Mã số thuế: 0600259477
Người đại diện: Đỗ Xuân Tử
Nam Tiến - Xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định