Mã số thuế các công ty tại xã nam thắng


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TMDV HCONS

Mã số thuế: 0601177604
Người đại diện: Trần Thị Luyến
Xóm 9, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI SƠN TÙNG

Mã số thuế: 0601175766
Người đại diện: Nguyễn Hữu Giang
Thôn Đại An, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH XUÂN BIỀU

Mã số thuế: 0601141622
Người đại diện: Phạm Văn Biều
Thôn Đại An, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CÂY XANH NAM THẮNG

Mã số thuế: 0601157735
Người đại diện: Phạm Văn Quyết
Thôn Đại an, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH BẢO NGỌC NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601164041
Người đại diện: Trần Văn Hoạt
Nhà ông Phạm Đình Bang, đội 16, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ NAMTHẮNG

Mã số thuế: 0600147501
Người đại diện: Phạm Đình Biển
xã NamThắng - Xã Nam Thắng - Huyện Nam Trực - Nam Định

HTX NÔNG NGHIỆP DƯƠNG A

Mã số thuế: 0600383594
Người đại diện: Nguyễn Văn Khương
Thôn Dương A - Xã Nam Thắng - Huyện Nam Trực - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON NAM THẮNG

Mã số thuế: 0600680438
Người đại diện:
Thôn Đại An, xã Nam Thắng - Huyện Nam Trực - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THẮNG

Mã số thuế: 0600619602
Người đại diện: Hà Thị Dòn
Thôn Đại An, xã Nam Thắng - Huyện Nam Trực - Nam Định

HTX NÔNG NGHIỆP ĐẠI AN

Mã số thuế: 0600170211
Người đại diện: Bùi Quang Thược
Xã Nam Thắng - Xã Nam Thắng - Huyện Nam Trực - Nam Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VƯỢNG PHÁT

Mã số thuế: 0600881208
Người đại diện: Trần Hoàng Long
Thôn Dương A, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ LAN

Mã số thuế: 0600383604
Người đại diện: Nguyễn Thị Thoa
Xóm 10, thôn Đại An, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VIỆT DOANH

Mã số thuế: 0600451325
Người đại diện: Phạm Văn Thùy
Thôn Đại An, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam