Mã số thuế các công ty tại xã nam điền


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN THỦY NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601183012
Người đại diện: Trần Văn Thủy
Xóm 10, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TRỊNH THANH LONG

Mã số thuế: 0601178943
Người đại diện: Trịnh Thanh Long
Xóm 3, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHONG SON

Mã số thuế: 0600993134
Người đại diện: Trần Văn Phong
Xóm 4, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP - NAM ĐIỀN

Mã số thuế: 0601077494
Người đại diện:
Nam Điền - Xã Nam Điền - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÌNH CƯƠNG NAM ĐIỀN

Mã số thuế: 0601077913
Người đại diện: Lại Văn Cương
Xóm 6, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHẠM CHIẾN

Mã số thuế: 0601158834
Người đại diện: Nguyễn Viết Quỳnh
Xóm 2, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM ĐIỀN

Mã số thuế: 0601161347
Người đại diện: Trần Văn Đoàn
Xóm 5, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN RAU CỦ QUẢ VÀ THẢO DƯỢC NAM HÀ

Mã số thuế: 5300728430
Người đại diện: Nguyễn Xuân Bắc
Đội 9, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

Mã số thuế: 0106121967
Người đại diện: Đinh Văn Tạo
Đội 9, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NAM ĐIỀN

Mã số thuế: 0600652159
Người đại diện:
Xóm 1, xã Nam Điền - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NAM ĐIỀN

Mã số thuế: 0600648000
Người đại diện: Ngô Thành Trung
Xã Nam Điền - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NAM ĐIỀN

Mã số thuế: 0600648385
Người đại diện: Trần Thiện Thập
Xã Nam Điền - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG XÃ NAM ĐIỀN

Mã số thuế: 0600652180
Người đại diện:
Xã Nam Điền - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY TNHH HƯNG HẢI

Mã số thuế: 0600647494
Người đại diện: Lê Văn Tuấn
Xóm 4, xã Nam Điền - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0600838523
Người đại diện: Nguyễn Văn Hùng
Xóm 2, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TÍN NGHĨA

Mã số thuế: 0600652712
Người đại diện: Đoàn Văn Nghĩa
Đội 9, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾN CÔNG

Mã số thuế: 0600557515
Người đại diện: Lê Văn Tuấn
Nhà ông Lê Văn Tuấn, xóm 4, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHẤT NGA

Mã số thuế: 0600712305
Người đại diện: Phạm Văn Nhất
xóm 1, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẤN THẶNG

Mã số thuế: 0600272164
Người đại diện: Lại Văn Thuấn
Đội 4, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam