Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã mã đà


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỆM KIM THÀNH

Mã số thuế: 3603665627
Người đại diện: Nông Thị Thắm
Tổ 1, ấp 1, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LIDA

Mã số thuế: 0310180232-001
Người đại diện: Hoàng Thị Hà
Số 18, đường số 1, ấp 2, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Vietnam

UBND XÃ MÃ ĐÀ

Mã số thuế: 3602040534
Người đại diện:
Xã Mã Đà - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

CƠ SỞ THẢO LAN

Mã số thuế: 3602500735
Người đại diện: NGUYễN THị THIệN
ấP 1 - Xã Mã Đà - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

HTX XD DV MÃ ĐÀ

Mã số thuế: 3603065644
Người đại diện: Lê Tùng Lâm
ấp 1 xã Mã Đà - Xã Mã Đà - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC HỨA

Mã số thuế: 3603074328
Người đại diện: Lê Thị Kim Châu
Tổ 6, Ấp 1, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Vietnam

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 3603463518
Người đại diện: Lê Huỳnh Hoa
Số 4, đường số 2, ấp 1, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH 24G THIÊN PHÚ AN

Mã số thuế: 3603571129
Người đại diện: Nguyễn Quốc Phi
Tổ 15, Ấp 1, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG ĐẢO HỒ VĨNH CỬU - ĐẢO MONDAY

Mã số thuế: 3603440165-002
Người đại diện: Nguyễn Thành Công
Tổ 10, Ấp 2, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG ĐẢO HỒ VĨNH CỬU - ĐẢO ĐỒI ĐÁ

Mã số thuế: 3603440165-001
Người đại diện: Nguyễn Thị Thơ
Ấp 4, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHAI ANH - BÌNH THUẬN- CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 3400897051-003
Người đại diện: Lê Quang Thu
Tổ 6, ấp 2, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Vietnam

CÔNG TY TNHH QUANG THU TÀI

Mã số thuế: 3603130910
Người đại diện: Lê Quang Thu
Tổ 6, ấp 2, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH ĐẮC HÙNG

Mã số thuế: 3603313664
Người đại diện: Nguyễn Đắc Hùng
Ấp 7, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Vietnam

CÔNG TY TNHH TAM ĐÔNG HÒA

Mã số thuế: 3602500125
Người đại diện: Châu Vĩnh Vần
Tổ 2, ấp 1, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Vietnam

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 3600667418
Người đại diện: Trần Xuân Hòa
Xã Mã Đà - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

HTX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 3602167266
Người đại diện: Lê Thị Hải
ấp 1, Xã Mã Đà - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

UNT XÃ MÃ ĐÀ

Mã số thuế: 3602040534-001
Người đại diện:
Mã Đà - Xã Mã Đà - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẤY THIÊN AN

Mã số thuế: 3600449988
Người đại diện: Trương Công Tuấn
Khu 13, Lâm Trường Mã Đà, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Vietnam