Mã số thuế các công ty tại xã liên hợp


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỢP THÀNH

Mã số thuế: 2901779931
Người đại diện: Lương Văn Lệ
Xóm Xại, Xã Liên Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG HỢP THÀNH

Mã số thuế: 2900867688
Người đại diện: Lương Văn Lệ
Nhà ông Lương Văn Lệ, xóm Na Xai, xã Liên Hợp - Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An