Mã số thuế các công ty tại xã hưng hòa


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN THANH MAI

Mã số thuế: 3702148958
Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Mai
Số 104, Ấp 1, Xã Hưng Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƯỜNG ĐOÀN QUANG

Mã số thuế: 3702183818
Người đại diện: Phạm Xuân Huy
Số 76, ô 5, ấp 4, Xã Hưng Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Vietnam

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MỚI

Mã số thuế: 3702152305
Người đại diện: Nguyễn Văn Dũng
42 tổ 2, ấp 2, Xã Hưng Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU DŨNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3702091363
Người đại diện: Nguyễn Văn ưng
Số 15, tổ 1, ấp 6, Xã Hưng Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỦ SẮT NGỌC ÁNH SAO

Mã số thuế: 3702248712
Người đại diện: Trần Anh Thành
Số 59, Ấp 2, Xã Hưng Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 3702092568
Người đại diện: Trần Thị Xuân Diệu
Số 39, Ô 3, Ấp 4, Xã Hưng Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Vietnam

DNTN THỰC LIÊN

Mã số thuế: 3701729678
Người đại diện: Nguyễn Hữu Thực
Ấp 5, Xã Hưng Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Vietnam

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THẮNG

Mã số thuế: 3701816017
Người đại diện: Lê Trương Thắng
Ấp 2, Xã Hưng Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VƯƠNG HỒNG VINH

Mã số thuế: 3701944523
Người đại diện: Vương Hồng Vinh
Số 154 Ấp 6, Xã Hưng Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO SU HOÀNG ANH HÒA PHÚ

Mã số thuế: 3701859500
Người đại diện: Trần Minh Hoàng
ấp 1, Xã Hưng Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÀNG SEN

Mã số thuế: 3701702330
Người đại diện: Vương Quốc Anh
35/6, ấp 6, Xã Hưng Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Vietnam