Mã số thuế các công ty tại xã hạ sơn


CÔNG TY TNHH MNS FARM NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901852878
Người đại diện: PHẠM TRUNG LÂM
Xóm Côn Sơn, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ XUÂN SƠN

Mã số thuế: 2901060590
Người đại diện: Nguyễn Văn Sáng
Xóm Xuân Sơn, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SỬU PHẨM

Mã số thuế: 2901482923
Người đại diện: Hà Văn Sửu
Xóm Cồn Tô, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

TRƯỜNG THCS HẠ SƠN

Mã số thuế: 2901431213
Người đại diện: Hồ Sỹ Phong
Hạ Sơn, Quỳ Hợp, Nghệ An - Xã Hạ Sơn - Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An