Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã đông sơn


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂM AN

Mã số thuế: 2700906058
Người đại diện: Nguyễn Phú Chiến
Xóm 1, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GẠCH TRÀNG AN

Mã số thuế: 2700905921
Người đại diện: Trịnh Văn Điệp
Thôn 3, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH QUANG MINH TRAVEL

Mã số thuế: 2700901620
Người đại diện: Vũ Xuân Năm
Thôn 12, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700804994
Người đại diện: Bùi Thanh Quang
Thôn 1, - Xã Đông Sơn - Thành phố Tam Điệp - Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC TÁM

Mã số thuế: 2700898907
Người đại diện: Nguyễn Văn Đức
Thôn 1 - Xã Đông Sơn - Thành phố Tam Điệp - Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MECHATRONICS LNT MADTECH

Mã số thuế: 2700898583
Người đại diện: LÊ NGỌC TÚ
Thôn 3, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KIÊN SƠN

Mã số thuế: 2700892655
Người đại diện: Vũ Đức Trường
Thôn 1, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH TẢO VIỆT NB

Mã số thuế: 2700889155
Người đại diện: Nguyễn Văn Biên
Thôn 3, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG KHUYÊN

Mã số thuế: 2700877086
Người đại diện: Trần Văn Quang
Thôn 6, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ ĐỒNG THÁI

Mã số thuế: 0101208237-003
Người đại diện: Lê Thị Kim Uyên
Xóm 3, đường Ninh Tốn, xã Đông Sơn - Thành phố Tam Điệp - Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐỒNG THÁI

Mã số thuế: 0101208237-007
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Thôn 4, xã Đông Sơn - Thành phố Tam Điệp - Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH HẰNG

Mã số thuế: 2700662683
Người đại diện: Phạm Văn Bình
Thôn 5, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐÔNG SƠN

Mã số thuế: 2700674946
Người đại diện: Phạm Bá Hữu
Thôn 4B, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÓNG XANH

Mã số thuế: 2700675146
Người đại diện: Lê Thanh Bình
Thôn 3, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ ĐỨC HẬU

Mã số thuế: 2700720261
Người đại diện: Nguyễn Thị Liễu
Thôn 4B, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN DUY HƯNG

Mã số thuế: 2700781987
Người đại diện: Nguyễn Duy Hưng
Thôn 1, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 2700786946
Người đại diện: Đào Thị Hiên
Thôn 4B, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS ( NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 2700789390
Người đại diện: Đào Phong Trúc Đại
Thôn 4B - Xã Đông Sơn - Thành phố Tam Điệp - Ninh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MINH THIỆU

Mã số thuế: 2700822577
Người đại diện: Bùi Khắc Thiệu
Thôn 4 B, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH QUÂN NGUYÊN TAM ĐIỆP

Mã số thuế: 2700834117
Người đại diện: Hồ Thị Hằng
Thôn 4B, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HÙNG HẠNH

Mã số thuế: 2700838841
Người đại diện: Phạm Khắc Hà
Thôn 8, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÔNG TÁM

Mã số thuế: 2700655862
Người đại diện: Trần Văn Công
Thôn 4B, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THIÊN HÀ

Mã số thuế: 2700668043
Người đại diện: Phạm Khắc Hà
Thôn 8, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 2700846659
Người đại diện: Vũ Văn Thịnh
Thôn 4B, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC VÀ CHÈ THU TUẤT

Mã số thuế: 2700667064
Người đại diện: Ninh Văn Thu
Thôn 7, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam