Mã số thuế các công ty tại xã châu hồng


CÔNG TY CP KHAI KHOÁNG LẠNG SƠN - CHI NHÁNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 4900228477-001
Người đại diện: Vũ Phi Hổ
Thung Bốn, xã Châu Hồng - Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

XÍ NGHIỆP THIẾC CHÂU HỒNG

Mã số thuế: 2900324603-002
Người đại diện: Bùi Văn Giang
Xã Châu Hồng - Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUỲ HỢP

Mã số thuế: 2901785519
Người đại diện: NguyễN Thị Phương Chi
Làng Phẩy, Xã Châu Hồng, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LINH SAN

Mã số thuế: 2901892359
Người đại diện: Lữ Văn Đôn
xóm Bản Công, Xã Châu Hồng, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG KHỞI VINH

Mã số thuế: 2901630402
Người đại diện: Lang Văn Quyền
Xóm Na Hiêng, Xã Châu Hồng, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY CP KHAI KHOÁNG MIỀN NÚI TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 4600350469-001
Người đại diện: Lê Văn Quang
Xóm Mặt Bằng, Xã Châu Hồng, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN KIỀU

Mã số thuế: 2901137437
Người đại diện: Kim Thị Kiều
Nhà bà Kim Thị Kiều, xóm Na Hiêng, Xã Châu Hồng, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

DOANH NGHIỆP TN CHÍ LINH

Mã số thuế: 2901022997
Người đại diện: Lô Văn Ngọc
Nhà ông Ngọc, xóm Na Hiêng, xã Châu Hồng - Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN HỒNG

Mã số thuế: 2901555868
Người đại diện: Lữ Văn Đôn
Xóm Na Hiêng, Xã Châu Hồng, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN THÀNH LONG

Mã số thuế: 2900908567
Người đại diện: Nguyễn Hùng Cường
Nhà ông Sầm Văn Thao, bản Na Hiêng, xã Châu Hồng - Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚ THẮNG

Mã số thuế: 2900815270
Người đại diện: Hoàng Quốc Dũng
Xóm Na Hiêng, Xã Châu Hồng, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐÌNH HÙNG

Mã số thuế: 2900700287
Người đại diện: Nguyễn Tiến Hùng
Nhà ông Nguyễn Xuân Đình, xóm Na Hiêng, Xã Châu Hồng - Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG THÀNH THU

Mã số thuế: 2901444068
Người đại diện: Vũ Văn Thành
Xóm Na Hiêng - Xã Châu Hồng - Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGOAN CƯỜNG

Mã số thuế: 2900502983
Người đại diện: Lô Văn Ngoan
Bản Na Hiêng, xã Châu Hồng - Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG CHÂU HỒNG

Mã số thuế: 2901326709
Người đại diện: Hợp tác xã dịch vụ điện năng C
UBND Xã CHâU HồNG - Xã Châu Hồng - Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN AN THÁI

Mã số thuế: 2901231863
Người đại diện: Phạm Thị Minh Hường
Bản Na Hiêng, Xã Châu Hồng, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam