Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại thị trấn quỹ nhất


CÔNG TY TNHH ĐÂ�U TƯ PHƯƠNG QUA�NG

Mã số thuế: 0601166049
Người đại diện: PhaÊM ThiÊ Nha�I
Xóm 2, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH PHA

Mã số thuế: 0601185676
Người đại diện: Đỗ Thị Minh Pha
Khu 6, - Thị trấn Quỹ Nhất - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY TNHH VAUDE VIỆT NAM

Mã số thuế: 2801179169-003
Người đại diện: Ngô Đức Đắc
Khu phố 2, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HERITAGE TRÚC LÂM

Mã số thuế: 0601180117
Người đại diện: Trần Thị Sợi
Khu phố 2, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LAN ĐỨC

Mã số thuế: 0601176199
Người đại diện: Đoàn ái Hữu
Khu 5, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH GIÀY JINDI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601175935
Người đại diện: Nguyễn Lý Vương
Xóm 2, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG VẬN TẢI QUỸ NHẤT

Mã số thuế: 0601174755
Người đại diện: Trần Minh Thắng
Khu phố 2, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỊNH NGHIÊN

Mã số thuế: 0600389148
Người đại diện: Trịnh Văn Nghiên
Khu phố 1, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN TRƯỜNG 10

Mã số thuế: 0600809748
Người đại diện: Trần Văn Thân
Khu phố 2 , Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HẢI HÒA

Mã số thuế: 0600989963
Người đại diện: Bùi Thị Hải
Khu phố 1, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THU PHÁT

Mã số thuế: 0601118052
Người đại diện: Lại Thị Thu
Khu phố 2, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VĂN PHƯỢNG

Mã số thuế: 0601134216
Người đại diện: Đinh Anh Văn
Khu II, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PRASA

Mã số thuế: 0601135883
Người đại diện: Trần Minh Phú
Khu phố 3, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI THANH BÌNH

Mã số thuế: 0601136679
Người đại diện: Bùi Quang Khanh
Khu phố 4, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM THỊNH LÂM

Mã số thuế: 0601143563
Người đại diện: Bùi Thị Nga
Khu phố 1, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THỈNH CA

Mã số thuế: 0601151821
Người đại diện: Nguyễn Văn Thỉnh
Khu phố 8, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SÁNG NHẪN

Mã số thuế: 0600995195
Người đại diện: Ngô Văn Tiết
Khu phố 2, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC OANH ĐỊNH

Mã số thuế: 0601036829
Người đại diện: Phạm Văn Định
Khu 2, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CHI NHÁNH TẠI TỈNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUY PHÁT

Mã số thuế: 0107943159-001
Người đại diện: Trần Văn Bắc
Khu 3, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC DSD TẠI NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0106918914-001
Người đại diện: Nguyễn Hữu Hải
Khu phố 6, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TUẤN DƯƠNG

Mã số thuế: 0600307466
Người đại diện: Phạm Tuấn Anh
Thị trấn Quỹ Nhất - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỂN THOA

Mã số thuế: 0600721405
Người đại diện: Phạm Văn Hiển
Khu phố 4, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN QUỸ NHẤT

Mã số thuế: 0600651589
Người đại diện: Nguyễn Thị Hà
Khu 6 - Thị trấn Quỹ Nhất - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI LẠI GIA

Mã số thuế: 0600819217
Người đại diện: Lại Trung Kiên
Khu 8, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH NGỌC DÂN

Mã số thuế: 0600335209
Người đại diện: Vũ Ngọc Dân
Khu phố 2, Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam