Mã số thuế các công ty tại thị trấn nông cống


CÔNG AN HUYỆN NÔNG CỐNG -TỈNH THANH HOÁ

Mã số thuế: 2801672695
Người đại diện: Tống Xuân Lan
Tiểu khu Bắc Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

PHÒNG CÔNG THƯƠNG UBND HUYỆN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801652441
Người đại diện: Lê Xuân Hinh
Tiểu Khu Bắc Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRẠM THÚ Y HUYỆN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801608530
Người đại diện: Nguyễn Thị Minh
Thị Trấn - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LÝ HÒA

Mã số thuế: 2801659334
Người đại diện: Nguyễn Thành Huân
Tiểu khu Hợp Nhất, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801565799
Người đại diện:
Tiểu khu Nam Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801451128
Người đại diện:
- Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 2801451142
Người đại diện:
- Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 2801440461
Người đại diện: Lê Hồng Tới
Tiểu khu Bắc Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

HỘI NGƯỜI MÙ

Mã số thuế: 2801439699
Người đại diện: Lê Văn Đạt
Tiểu khu Nam Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRẠM KHUYẾN NÔNG NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801438078
Người đại diện:
TK Bắc Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

HỘI KHUYẾN HỌC NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801432929
Người đại diện:
Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801430840
Người đại diện:
Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mã số thuế: 2801423297
Người đại diện:
Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CHI CỤC THỐNG KÊ NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801420680
Người đại diện:
Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

Mã số thuế: 2801414246
Người đại diện:
TK Nam Giang, Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

HUYỆN ĐOÀN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801413108
Người đại diện:
Tiểu khu Nam Giang, Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801413098
Người đại diện: Lê Anh Nhất
Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801410629
Người đại diện:
Tiểu khu Nam Giang, Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

ĐÀI TRUYỀN THANH NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801263156
Người đại diện:
TK Nam Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG LĨNH

Mã số thuế: 2800327167
Người đại diện: Lê Văn Quang
Nhà ông Lê Văn Quang, tiểu khu Nam Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

DOANH NGHIỆP THANH MINH

Mã số thuế: 2800794034
Người đại diện: Nguyễn Thị Lý
Tiểu khu Nam tiến, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẮNG LỢI

Mã số thuế: 2800747683
Người đại diện: Lê Thị Tới
Nhà ông Ngô Thế Thuận, Tiểu khu Bắc Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

DOANH NGHIỆP ANH TRANG

Mã số thuế: 2800785015
Người đại diện: Lê Thị Thiết
Tiểu khu Bắc Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 2801381590
Người đại diện: Bùi Thành Trung
Nhà ông Bùi Thành Trung, tiểu khu Nam Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN MẠNH HÙNG

Mã số thuế: 2801555825
Người đại diện: Nguyễn Văn Nhu
Tại nhà ông Nguyễn Văn Nhu, tiểu khu Nam Tiến, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam