Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại thị trấn nông cống


CÔNG TY TNHH TRUNG TRANG HƯƠNG

Mã số thuế: 2801597494
Người đại diện: Nguyễn Đình Sơn Tùng
Tiểu khu Nam Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TIẾN THỊNH

Mã số thuế: 2801595810
Người đại diện: Nguyễn Thị Bùng
SN 783, đường Lam Sơn, tiểu khu Nam Tiến, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐTTM - XD MAI ANH

Mã số thuế: 2801814847
Người đại diện: Nguyễn Thành Huân
Nhà ông Nguyễn Quang Lý, tiểu khu Hợp Nhất, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG THỦY LỢI NAM GIANG

Mã số thuế: 2800353777
Người đại diện: Trần Mạnh Hùng
Tiểu khu Nam Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TOÀN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2801762116
Người đại diện: Trần Công Thọ
Nhà bà Lê Thị Toàn, tiểu khu Nam Tiến, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH BINABENCO

Mã số thuế: 2801743804
Người đại diện: Nguyễn Thùy Linh
Nhà bà Nguyễn Thị Loan, thôn Quyết Thanh I, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH NGỌC 68

Mã số thuế: 2801696953
Người đại diện: Lê Minh Ngọc
Tiểu khu Bắc Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI LƯƠNG GIA BẢO THANH HÓA

Mã số thuế: 2801608724
Người đại diện: Lê Huy Thọ
Tiểu khu Bắc Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG GIA BẢO THANH HÓA

Mã số thuế: 2801686218
Người đại diện: Ngô Trọng Dũng
Tiểu khu Bắc Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH ANH TUẤN VMS

Mã số thuế: 2801685398
Người đại diện: Nguyễn Hùng Sơn
Nhà ông Lưu Văn Huệ, tiểu khu Minh Tân, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY LƯƠNG GIA BẢO THANH HÓA

Mã số thuế: 2801607600
Người đại diện: Lê Thị Liên
Tiểu khu Bắc Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801401536
Người đại diện: Lê Văn Thắng
Tiểu khu Bắc Giang, Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HẠ DUY TRI

Mã số thuế: 2801679877
Người đại diện: Hạ Duy Tri
Số 448 đường Bà Triệu, TK Bắc Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CÔNG AN HUYỆN NÔNG CỐNG -TỈNH THANH HOÁ

Mã số thuế: 2801672695
Người đại diện: Tống Xuân Lan
Tiểu khu Bắc Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

PHÒNG CÔNG THƯƠNG UBND HUYỆN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801652441
Người đại diện: Lê Xuân Hinh
Tiểu Khu Bắc Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRẠM THÚ Y HUYỆN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801608530
Người đại diện: Nguyễn Thị Minh
Thị Trấn - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LÝ HÒA

Mã số thuế: 2801659334
Người đại diện: Nguyễn Thành Huân
Tiểu khu Hợp Nhất, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801565799
Người đại diện:
Tiểu khu Nam Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801451128
Người đại diện:
- Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 2801451142
Người đại diện:
- Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 2801440461
Người đại diện: Lê Hồng Tới
Tiểu khu Bắc Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

HỘI NGƯỜI MÙ

Mã số thuế: 2801439699
Người đại diện: Lê Văn Đạt
Tiểu khu Nam Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRẠM KHUYẾN NÔNG NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801438078
Người đại diện:
TK Bắc Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

HỘI KHUYẾN HỌC NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801432929
Người đại diện:
Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801430840
Người đại diện:
Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá