Mã số thuế các công ty tại thị trấn nông cống


CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀI BẢO

Mã số thuế: 2801987423-001
Người đại diện: Đỗ Thị Thùy
Số nhà 655 đường Lam Sơn, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH MINH HOÀNG - TRẦN GIA CHI NHÁNH THANH HÓA

Mã số thuế: 0107250517-001
Người đại diện: Trần Thị Xuân
Số 777, đường Lam Sơn, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NGỌC

Mã số thuế: 2800848642
Người đại diện: Lê Thị Hai
Tiểu khu Bắc Giang, thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH PHONG

Mã số thuế: 2800835957
Người đại diện: Nguyễn Thị Lý
Tiểu khu Nam Tiến, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2800822235
Người đại diện:
Thôn Tập Cát - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CHI CỤC THI HÀNH ÁN HUYỆN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2800798832
Người đại diện:
Tiểu khu Bắc Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

PHÒNG TƯ PHÁP

Mã số thuế: 2800788249
Người đại diện: Lê Sỹ Nghiêm
Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I

Mã số thuế: 2800783667
Người đại diện:
Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRƯỜNG THPT TRIỆU THỊ TRINH HUYỆN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2800783642
Người đại diện:
Trường THPT Triệu Thị Trinh huyện Nông Cống - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2800769648
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Nhung
Trường THCS Thị Trấn Nông Cống - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TN THANH NIÊN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2800754521
Người đại diện: Trần Minh Thọ
Tiểu khu Bắc Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

HỢP TÁC XÃ THÀNH OANH

Mã số thuế: 2800582343
Người đại diện: Lê Thị Oanh
Thiện Sơn - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG DÂN DỤNG TÂN NAM

Mã số thuế: 2800575730
Người đại diện:
Tiểu khu Nam tiến- Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TRUNG TRANG HƯƠNG

Mã số thuế: 2801597494
Người đại diện: Nguyễn Đình Sơn Tùng
Tiểu khu Nam Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TIẾN THỊNH

Mã số thuế: 2801595810
Người đại diện: Nguyễn Thị Bùng
SN 783, đường Lam Sơn, tiểu khu Nam Tiến, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐTTM - XD MAI ANH

Mã số thuế: 2801814847
Người đại diện: Nguyễn Thành Huân
Nhà ông Nguyễn Quang Lý, tiểu khu Hợp Nhất, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG THỦY LỢI NAM GIANG

Mã số thuế: 2800353777
Người đại diện: Trần Mạnh Hùng
Tiểu khu Nam Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TOÀN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2801762116
Người đại diện: Trần Công Thọ
Nhà bà Lê Thị Toàn, tiểu khu Nam Tiến, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH BINABENCO

Mã số thuế: 2801743804
Người đại diện: Nguyễn Thùy Linh
Nhà bà Nguyễn Thị Loan, thôn Quyết Thanh I, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI LƯƠNG GIA BẢO THANH HÓA

Mã số thuế: 2801608724
Người đại diện: Lê Huy Thọ
Tiểu khu Bắc Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG GIA BẢO THANH HÓA

Mã số thuế: 2801686218
Người đại diện: Ngô Trọng Dũng
Tiểu khu Bắc Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH ANH TUẤN VMS

Mã số thuế: 2801685398
Người đại diện: Nguyễn Hùng Sơn
Nhà ông Lưu Văn Huệ, tiểu khu Minh Tân, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY LƯƠNG GIA BẢO THANH HÓA

Mã số thuế: 2801607600
Người đại diện: Lê Thị Liên
Tiểu khu Bắc Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2801401536
Người đại diện: Lê Văn Thắng
Tiểu khu Bắc Giang, Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THÀNH VINH

Mã số thuế: 2801679877
Người đại diện: Đặng Xuân Thành
Tiểu Khu Bắc Giang - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá