Mã số thuế các công ty tại thị trấn nam giang


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH ĐOÀN

Mã số thuế: 0601185073
Người đại diện: Bùi Văn Đoàn
Tổ 13, thôn Đồng Côi, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NỀN MÓNG QUANG THUỶ

Mã số thuế: 0601181696
Người đại diện: Nguyễn Văn Hạnh
Tổ Dân Phố 15, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐĂNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0601181255
Người đại diện: Đào Thị Thanh Hải
Thôn Đồng Côi, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG AN LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0601176135
Người đại diện: Vũ Thị Liên
Tổ 7, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH GB.BIKE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601162439
Người đại diện: Cao Xuân Trường
Tổ dân phố số 10, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ KINH DOANH NGỌC LONG

Mã số thuế: 0601161900
Người đại diện: Nguyễn Văn Đô
Tổ dân phố 13, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN

Mã số thuế: 0601175212
Người đại diện: Trần Văn Chiển
Tổ 7, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUÂ�T KHÂ�U NAM TRỰC

Mã số thuế: 0601174924
Người đại diện: Vu� Huy Ha�I
Tổ dân phố 15, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 0601174699
Người đại diện: Vũ Năng Thanh
Xóm 1, Thôn Nhất, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

HTX NƯỚC SẠCH VÀ MÔI TRƯỜNG SÔNG ĐÀO

Mã số thuế: 0600148135
Người đại diện: Trần Văn Cam
Thôn Tư-Xã Nam Giang - Thị trấn Nam Giang - Huyện Nam Trực - Nam Định

CÔNG TY TNHH VINH THỰC

Mã số thuế: 0600321333
Người đại diện: Nguyễn Hữu Cuộng
Cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 0600347807
Người đại diện: Vũ Văn Thiện
Thị trấn Nam Giang - Huyện Nam Trực - Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ V.A.Đ

Mã số thuế: 0600401885
Người đại diện: Nguyễn Xuân Định
Nhà ông Nguyễn Xuân Lê - Thôn 3, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NAM TRỰC

Mã số thuế: 0600664651
Người đại diện:
Thị trấn Nam Giang - Huyện Nam Trực - Nam Định

CÔNG TY TNHH THỊNH DUY HƯNG

Mã số thuế: 0600808906
Người đại diện: Vũ Thị Hiền
Tổ dân phố 17, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỢNG ANH

Mã số thuế: 0600809579
Người đại diện: Vũ Thị Liên
Tổ 7, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

PHÒNG CHUẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN HUYỆN NAM TRỰC

Mã số thuế: 0600978714
Người đại diện: Hoàng Thị Thu Hà
Thị trấn Nam Giang - Thị trấn Nam Giang - Huyện Nam Trực - Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ ĐẠI TÂN

Mã số thuế: 0600986144
Người đại diện: Nguyễn Đại Tân
Tổ 13, thôn Đồng Côi, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH PHÁT

Mã số thuế: 0600986578
Người đại diện: Đoàn Văn Hóa
Tổ dân phố 13, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN NAM TRỰC NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0100686174-444
Người đại diện: Đinh Xuân Đoàn
Tổ 11, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG LAI

Mã số thuế: 0600994635
Người đại diện: Lê Gia Lai
Tổ dân phố số 11, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM KỲ

Mã số thuế: 0601017946
Người đại diện: Vũ Nam Kỳ
Tổ 15 Vân Chàng, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 0601018837
Người đại diện: Phạm Văn Kha
Thôn 4, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐẠI PHÁT TÀI

Mã số thuế: 0601036642
Người đại diện: Cao Đại Phát
Thôn Tư, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN THẾ NĂM

Mã số thuế: 0601039403
Người đại diện: Trần Văn Năm
Thôn Kinh Lũng, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định, Vietnam