Mã số thuế các công ty tại phường đa kao


CTY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC MINH

Mã số thuế: 0309452795
Người đại diện: Trần Hửu Nhả
23 Tân Trang, Phường Đa Kao, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam