Mã số thuế các công ty tại phường 10


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TÀI LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0315853410
Người đại diện: Nguyễn Thị Năm
122/21B Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH BRIQUETTING SOLUTIONS APAC

Mã số thuế: 0315856556
Người đại diện: BO ANDERSEN
148/12/20/58 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH KKMAC

Mã số thuế: 0315849566
Người đại diện: MẠC NGUYỄN BẢO KHANH
198/77 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỂ THAO LIÊN THÔNG

Mã số thuế: 0315839864
Người đại diện: NGUYỄN LÊ THỊ NGỌC LIÊN
100/25 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0315833809
Người đại diện: Nguyễn Bá Cường
250 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH SILKY SKY HOLDINGS

Mã số thuế: 0315814362
Người đại diện: Nguyễn Thanh Phú
số 524 Vĩnh Khánh, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH LINKY

Mã số thuế: 0315811153
Người đại diện: Nguyễn Thanh Phú
Số 524 Vĩnh Khánh, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẠI AN

Mã số thuế: 0315815951
Người đại diện: Lê Văn Tuyên
122 Vĩnh Khánh, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG LÂM

Mã số thuế: 0315728258
Người đại diện: Ngô Văn Trọng
94/56 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI PHÚC

Mã số thuế: 0315725433
Người đại diện: Mai Văn Long
122/27/45 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ ORCHID

Mã số thuế: 0315681345
Người đại diện: Võ Quốc Tân
122/27/36 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUE BOX

Mã số thuế: 0315656349
Người đại diện: Quách Thị Thanh Tú
232/39 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH CANA VIETLUCK

Mã số thuế: 0315607158
Người đại diện: Trần Văn Song
122/41 Vĩnh Khánh, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KHÁNH HÀO

Mã số thuế: 0315604213
Người đại diện: Nguyễn Hữu Khanh
122 Vĩnh Khánh, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH HOTEL NGUYỆT LINH

Mã số thuế: 0315590761
Người đại diện: Lương Thị Nguyệt
232/63/5-7 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LÃNG QUÁN

Mã số thuế: 0315412952
Người đại diện: Hồ Diễm Kiều
122/38/31 Đường Vĩnh Khánh, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH ONS168 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315564666
Người đại diện: Ngô Chí Nam
232/91 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TUẤN

Mã số thuế: 0315558768
Người đại diện: Trần Quốc Tuấn
198/19 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH DU LỊCH TIẾN HẢI

Mã số thuế: 0315449487
Người đại diện: Võ Ngọc Phương Chi
276 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC HIỀN (TÊN CŨ: DNTN HIỀN)

Mã số thuế: 0309136990
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hiền
232/39/13 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ KIỂM ĐỊNH VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP TOÀN QUỐC

Mã số thuế: 0314309695-001
Người đại diện: Võ Thị Trúc Ly
240 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH TUỆ TÂM PHÁT

Mã số thuế: 0313757260
Người đại diện: Nguyễn Thị Hoàng Thủy
232/109 Vĩnh Khánh, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂM HIỆP THÀNH

Mã số thuế: 0313596581
Người đại diện: Hoàng Đình Huy
226 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VŨ THÀNH

Mã số thuế: 0313513592
Người đại diện: Nguyễn Thanh Chung
270 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

CTY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG TUẤN

Mã số thuế: 0305452642
Người đại diện: Lê Hồng Xuân
232/36 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam