Mã số thuế các công ty tại china


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MARUICHI SUN STEEL

Mã số thuế: 10633774160
Người đại diện: KASAJIMA NOBUYUKI
Tầng 7, số 491 đường Minh Thành 2, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng, Đài Loan, CHINA