Mã số thuế công ty sản xuất điện


CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II

Mã số thuế: 3000420169
Người đại diện: David Mark Fleming
Khu kinh tế Vũng Áng, Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700283389
Người đại diện: Trịnh Văn Đoàn
Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ NĂNG LƯỢNG NHÂN LUẬT

Mã số thuế: 0400587255
Người đại diện: Ngô Quang Nhân
Quốc lộ 1A, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, Vietnam

CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN CẤM SƠN

Mã số thuế: 2400327532
Người đại diện: Trần Thị Thu Thủy
Xã Hương Lạc, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang, Vietnam

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HỒ BỐN - CHI NHÁNH THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỒ BỐN

Mã số thuế: 5200277382-001
Người đại diện: Vũ Mạnh Hùng
Bản Trống Là, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG – TKV – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Mã số thuế: 0104297034-003
Người đại diện: Nguyễn Trung Thực
Thôn Đồng Rì, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỒ BỐN

Mã số thuế: 5200277382
Người đại diện: Vũ Mạnh Hùng
Bản Trống Là, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, Vietnam

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HỐ HÔ - CHI NHÁNH THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỒ BỐN

Mã số thuế: 5200277382-002
Người đại diện: Vũ Mạnh Hùng
Thôn Tân Đức 3, Xã Hương Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 5900421948
Người đại diện: Đoàn Ngọc Phiêu
Làng Kon sơ lăng, Xã Hà Tây, Huyện Chư Păh, Gia Lai, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN HÙNG LỢI

Mã số thuế: 5000291728
Người đại diện: Trần Quảng Đại
Thôn Làng Tè, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, Vietnam