Tra cứu tên người đại diện pháp luật Vũ Đình Nga


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

Mã số thuế: 4700119689-010
Người đại diện: Vũ Đình Nga
Tổ 5 - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

NH PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2800113479-007
Người đại diện: Vũ Đình Nga
Thị trấn Nông cống - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá