Tra cứu tên người đại diện pháp luật VÒNG CHINH PHÁT


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÚ PHÁT

Mã số thuế: 3603216413
Người đại diện: Vòng Chinh Phát
Số 2, ấp Đồng Xoài, Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán, Đồng Nai, Vietnam

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÁT MINH

Mã số thuế: 3603667279
Người đại diện: Vòng Chinh Phát
Số 5/5, ấp Đồng Xoài, Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán, Đồng Nai, Vietnam