Tra cứu tên người đại diện pháp luật Tr�n V�n ��c


C�NG TY C� PH�N THE ADAM GLOBAL

Mã số thuế: 0314669440
Người đại diện: Tr�n V�n ��c
9 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

CHI NH�NH K� THU�T VIETTEL S�N LA - T�NG C�NG TY C� PH�N C�NG TR�NH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-059
Người đại diện: Tr�n V�n ��c
Số 01 Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Sơn La, Vietnam