Tra cứu tên người đại diện pháp luật Trịnh Quang Lựng


CÔNG TY TNHH NAM Á

Mã số thuế: 2800579220
Người đại diện: Trịnh Quang Lựng
Tiểu Khu 4, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM GIANG

Mã số thuế: 2801690140
Người đại diện: Trịnh Quang Lựng
Khu trang trại, Trung tâm NCUDKHCN lâm nghiệp Thanh Hóa, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH PHONG

Mã số thuế: 2802764109
Người đại diện: Trịnh Quang Lựng
Thôn Kim Môn, Xã Hà Đông, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, Vietnam