Tra cứu tên người đại diện pháp luật Trịnh Đức Nguyên


QUỸ TDND XÃ TRUNG AN

Mã số thuế: 1000340294
Người đại diện: Trịnh Đức Nguyên
Xã Trung An - Huyện Vũ Thư - Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỨC AN TN

Mã số thuế: 2700896191
Người đại diện: Trịnh Đức Nguyên
Số 22, Đường Đồng Xiêm, Phường Yên Bình, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, Vietnam

Trịnh Đức Nguyên

Mã số thuế: 8545690317
Người đại diện: Trịnh Đức Nguyên