Tra cứu tên người đại diện pháp luật Trần Đại Xuân


Trần Đại Xuân

Mã số thuế: 8064022395
Người đại diện: Trần Đại Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG HIM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401993891
Người đại diện: Trần Đại Xuân
135 Thế Lữ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Vietnam