Tra cứu tên người đại diện pháp luật Trương Thị Liên Chi


CÔNG TY TNHH LIÊN CHI

Mã số thuế: 0305278708
Người đại diện: Trương Thị Liên Chi
Số 80 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LONG PHƯỚC

Mã số thuế: 3500354108
Người đại diện: Trương Thị Liên Chi
Số 3 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam

QUÁN ĂN GÀNH HÀO 2- DNTN XĂNG DẦU LONG PHƯỚC

Mã số thuế: 3500354108-002
Người đại diện: Trương Thị Liên Chi
Số 09 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam

Trương Thị Liên Chi

Mã số thuế: 8343443178
Người đại diện: Trương Thị Liên Chi