Tra cứu tên người đại diện pháp luật Trương Duy Điềm


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP 828

Mã số thuế: 3001680561
Người đại diện: Trương Duy Điềm
Thôn Nam Phong, Xã Hộ Độ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐỨC DŨNG NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601178206
Người đại diện: Trương Duy Điềm
Số 92/114 Mạc Thị Bưởi, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Nam Định, Vietnam