Tra cứu tên người đại diện pháp luật Thomas Leiritz


CÔNG TY TNHH PHÍA BÊN KIA

Mã số thuế: 0309820777
Người đại diện: Thomas Leiritz
69/4, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

CTY TNHH PHÍA BÊN KIA (NTNN)

Mã số thuế: 0312173921
Người đại diện: Thomas Leiritz
69/4 Đường D2 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH BLOCKPASS VN

Mã số thuế: 0316009432
Người đại diện: Thomas Leiritz
222 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thomas Leiritz

Mã số thuế: 0307817602
Người đại diện: Thomas Leiritz