Tra cứu tên người đại diện pháp luật TRẦN HUY BIÊN


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG DÂN

Mã số thuế: 2600610339
Người đại diện: Trần Huy Biên
C1-C3, khu 22 Trầm Sào, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI AN PHÚ

Mã số thuế: 0201762858
Người đại diện: Trần Huy Biên
Thửa đất số 152A thôn 4B, Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN RỪNG SINH THÁI

Mã số thuế: 2601016375
Người đại diện: Trần Huy Biên
Xóm Hà Biên, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, Vietnam