Tra cứu tên người đại diện pháp luật THÁI THỊ SỬU


TRƯỜNG MẦM NON XÃ NHƠN PHÚC

Mã số thuế: 4101425870
Người đại diện: Thái Thị Sửu
Thôn An Thái - Xã Nhơn Phúc - Thị Xã An Nhơn - Bình Định

THáI THị SửU

Mã số thuế: 8210092259
Người đại diện: THáI THị SửU