Tra cứu tên người đại diện pháp luật TĂNG DIỆU THĂNG


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI CHÍNH THẾ GIỚI

Mã số thuế: 0315799499
Người đại diện: Tăng Diệu Thăng
911 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI THÁNH

Mã số thuế: 0315851318
Người đại diện: Tăng Diệu Thăng
84 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam