Tra cứu tên người đại diện pháp luật Rao, Guang


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VINA CHIVA

Mã số thuế: 0102640739-001
Người đại diện: Rao Guang Huan
Thành phố Móng cái, Quảng Ninh, Vietnam

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH ZHONGHENG PRINTING

Mã số thuế: 0315714752-001
Người đại diện: Rao, Guang
Thửa đất số 95 + 96, Tờ bản đồ số 61, Khu 5, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Vietnam