Tra cứu tên người đại diện pháp luật QUÁCH MỸ KỲ


CÔNG TY CỔ PHẦN VIREALTY

Mã số thuế: 0314584853
Người đại diện: Quách Mỹ Kỳ
P7-45.OT08 Tòa Park 7, Vinhomes Central Park, Số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIREALTY

Mã số thuế: 0315690928
Người đại diện: Quách Mỹ Kỳ
P7-37.OT09, Tòa Park 7 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CGCAPITAL

Mã số thuế: 0315736925
Người đại diện: Quách Mỹ Kỳ
P7-37.OT09 (“Officetel”), Tòa Park 7 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VINCAPITAL

Mã số thuế: 0315736883
Người đại diện: Quách Mỹ Kỳ
P7-37.OT09, Tòa Park 7 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam