Tra cứu tên người đại diện pháp luật Phạm Thị Mai Ly


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG LÊ NGUYỄN

Mã số thuế: 1301076540
Người đại diện: Phạm Thị Mai Ly
Số 478 C6, đường Ca Văn Thỉnh, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Bến Tre, Vietnam

Phạm Thị Mai Ly

Mã số thuế: 8331569916
Người đại diện: Phạm Thị Mai Ly