Tra cứu tên người đại diện pháp luật PHỒNG CÓNG DINH


CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CHI Y.U

Mã số thuế: 3702545401
Người đại diện: Phồng Cóng Dinh
Ô 08, DC 04, khu dân cư Việt - Sing, khu phố 4, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Vietnam

CÔNG TY TNHH MINGKUN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702799741
Người đại diện: Phồng Cóng Dinh
Thửa đất số 662, tờ bản đồ số 52 , Khu phố Tây, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Vietnam