Tra cứu tên người đại diện pháp luật PHẠM XUÂN KHU


HỢP TÁC XÃ NN TỰ TÂN

Mã số thuế: 1000751311
Người đại diện: Phạm Xuân Khu
Phú lễ Thượng - Xã Tự Tân - Huyện Vũ Thư - Thái Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN KHU NAM

Mã số thuế: 0601179383
Người đại diện: Phạm Xuân Khu
Xóm 15, Xã Xuân Phong, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam