Tra cứu tên người đại diện pháp luật Nguyễn Vũ Phương Anh


CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN PHAN VŨ

Mã số thuế: 0313483852
Người đại diện: Nguyễn Vũ Phương Anh
185/6/9 đường Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH IN PHƯỢNG ANH

Mã số thuế: 0108091316
Người đại diện: Nguyễn Vũ Phượng Anh
Số 779 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH MONET (NTNN)

Mã số thuế: 0315860665
Người đại diện: Nguyễn Vũ Phương Anh
33 Nguyễn Trung Trực - Phường 5 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Vũ Phương Anh

Mã số thuế: 8525174843
Người đại diện: Nguyễn Vũ Phương Anh

Nguyễn Vũ Phương Anh

Mã số thuế: 8515084492
Người đại diện: Nguyễn Vũ Phương Anh

Nguyễn Vũ Phương Anh

Mã số thuế: 8463385400
Người đại diện: Nguyễn Vũ Phương Anh

Nguyễn Vũ Phương Anh

Mã số thuế: 8307065636
Người đại diện: Nguyễn Vũ Phương Anh

Nguyễn Vũ Phương Anh

Mã số thuế: 8526416929
Người đại diện: Nguyễn Vũ Phương Anh