Tra cứu tên người đại diện pháp luật Nguyễn Thiện Cảnh


CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Mã số thuế: 3600850734
Người đại diện: Nguyễn Thiện Cảnh
Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Vietnam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Mã số thuế: 3600850734-001
Người đại diện: Nguyễn Thiện Cảnh
135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHONG CẢNH

Mã số thuế: 4300484729
Người đại diện: Nguyễn Thiện Cảnh
618- Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Vietnam

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG VŨ

Mã số thuế: 4300359492
Người đại diện: Nguyễn Thiện Cảnh
Số 391-Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Mã số thuế: 3603660192
Người đại diện: Nguyễn Thiện Cảnh
Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1 - Xã Tam An - Huyện Long Thành - Đồng Nai