Tra cứu tên người đại diện pháp luật Nguyễn Hữu Châu


NGUYễN HữU CHÂU

Mã số thuế: 8438398300
Người đại diện: NGUYễN HữU CHÂU

Nguyễn Hữu Chấu

Mã số thuế: 8129004118
Người đại diện: Nguyễn Hữu Chấu

Nguyễn Hữu Châu

Mã số thuế: 8583723725
Người đại diện: Nguyễn Hữu Châu

Nguyễn Hữu Châu

Mã số thuế: 8495605539
Người đại diện: Nguyễn Hữu Châu

Nguyễn Hữu Châu

Mã số thuế: 8430060196
Người đại diện: Nguyễn Hữu Châu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HUCHA

Mã số thuế: 3702876001
Người đại diện: Nguyễn Hữu Châu
Số 11, đường NA3, KDC ấp 7, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Vietnam

Nguyễn Hữu Châu

Mã số thuế: 8546299642
Người đại diện: Nguyễn Hữu Châu