Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN THỊ AN VINH


CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỔNG HỢP

Mã số thuế: 0400362621
Người đại diện: Nguyễn Thị An Vinh
50/7 Cao Thắng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH OV GREEN

Mã số thuế: 0401995024
Người đại diện: Nguyễn Thị An Vinh
86 đường An Hải 6, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Vietnam