Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGÔ QUANG HỞI


CÔNG TY TNHH HIỆP LỘNG

Mã số thuế: 1001120598
Người đại diện: Ngô Quang Hởi
Nhà ông Hởi, thôn Hiệp Lực - Xã An Khê - Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình

Ngô Quang Hợi

Mã số thuế: 8510447840
Người đại diện: Ngô Quang Hợi

CÔNG TY TNHH ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA TÀU THỦY TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 1001208796
Người đại diện: Ngô Quang Hởi
Thôn Lộng Khê 2, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, Vietnam