Tra cứu tên người đại diện pháp luật LẠI HOÀNG PHI


CÔNG TY TNHH PKO

Mã số thuế: 4500622077
Người đại diện: Lại Hoàng Phi
Khu lướt ván Phi Kite School, thôn Mỹ Hòa, Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH TRANG

Mã số thuế: 0601180565
Người đại diện: Lại Hoàng Phi
Xóm 16, Xã Trực Nội, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

Lại Hoàng Phi

Mã số thuế: 8059827299
Người đại diện: Lại Hoàng Phi

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH TIẾN HIỆP HÂM GIÀY DA

Mã số thuế: 0601195339
Người đại diện: Lại Hoàng Phi
Thôn 8, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam