Tra cứu tên người đại diện pháp luật Lương Công Định


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG CẨM PHÚ

Mã số thuế: 2801445854
Người đại diện: Lương công Đỉnh
Thôn Tiên Long - Xã Cẩm Phú - Huyện Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP QUANG TRUNG

Mã số thuế: 2802212115
Người đại diện: Lương Công Định
T. Quang Bái - Xã Quang Trung - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá