Tra cứu tên người đại diện pháp luật Lê BảO ĐăNG


Lê Bảo Đăng

Mã số thuế: 8534880228
Người đại diện: Lê Bảo Đăng

Lê Bảo Đăng Khoa

Mã số thuế: 8531519567
Người đại diện: Lê Bảo Đăng Khoa

Trần Lê Bảo Đăng

Mã số thuế: 8372968388
Người đại diện: Trần Lê Bảo Đăng

LÊ BẢO ĐĂNG

Mã số thuế: 1801681507
Người đại diện: Lê BảO ĐăNG
56, hẻm 10, đường Nguyễn Trãi, - Phường Cái Khế - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ.