Tra cứu tên người đại diện pháp luật Khổng Huệ Lâm


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM LỆ YẾN - KHO CHỨA HÀNG

Mã số thuế: 0312429605-001
Người đại diện: Khổng Huệ Lâm
33 Lưu Xuân Tín, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM LỆ YẾN

Mã số thuế: 0312429605
Người đại diện: Khổng Huệ Lâm
633/2/10 Hồng Bàng, Phường 06, Quận 6, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VẠN THỊNH HƯNG

Mã số thuế: 0315334951
Người đại diện: Khổng Huệ Lâm
26 Vĩnh Nam, Phường 11, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam